Ja sa pritet sot në hyrje daljet në vend

Intensiteti i komunikacionit në rrugët rrugore jashtë qendrave të qytetit është rritur, ndërsa për shkak të frekuencës së shtuar të automjeteve, koha e pritjes për hyrje dhe dalje nga shteti në GP Tabanovc është rreth një orë, në GP Bogorodica për dalje nga shteti rreth 45 minuta është njoftuar SHAMM.

Në pikat e tjera kufitare nga pala maqedonase nuk ka vonesa të mëdha për hyrje dhe dalje nga vendi. Qarkullimi në rrugët shtetërore zhvillohet pa probleme në rrugë të thata.

AMSM rekomandon rregullim të shpejtësisë së lëvizjes, respektim të sinjalistikës në komunikacion dhe menaxhim të kujdesshëm të automjeteve, veçanërisht në rrugët nëpër lugina, lugina lumore dhe gryka, ku ka mundësi për rrëshqitje të dheut. Kjo veçanërisht vlen për segmentet Katllanovë – Veles, Mavrovë – Dibër – Strugë, Vinicë – Berovë dhe Koçan – Dellçevë.