Benzina dhe nafta po shtrenjtohen – këto janë çmimet e reja

Çmimet me pakicë të benzinës EUROSUPER BS-95 dhe EUROSUPER BS-98, EURODIESEL (D-E V) dhe vajit ekstra të lehtë për amvisëri (EL-1) rriten për 1,50 den/litër, krahasuar me çmimet me pakicë të përcaktuara me vendimin për përcaktimin e çmimeve më të larta me pakicë. të produkteve të naftës dhe karburanteve për transport nga 7 gusht 2023.

Çmimi me pakicë i EUROSUPER BS-95 nga sot do të jetë 86,50 den/litër, çmimi me pakicë i EUROSUPER BS-98 është 88,50 den/litër, çmimi me pakicë i EURODIESEL (D-E V) është 81,00 den/litër, ndërsa çmimi me pakicë. vaji ekstra i lehtë për amvisëri (EL-1) është 80,50 den/litër.