10 arsye që çojnë në dështim në punë

10 arsye që çojnë në dështim në punë


Fun


Gazeta Express

21/07/2023 22:41

Çuarja deri në fund e një projekti nuk
është gjithmonë një sipërmarrje e lehtë. Nuk janë të pakta rastet kur ai na
mbetet në dorë, pa qenë në gjendje ta çojmë deri në fund.

Por cilat janë shkaqet që na sabotojnë nga
brenda në detyrën tonë?

Jeni të varur nga e-mail juaj që në të shumtën
e rasteve vetëm ju shpërqendron.

Nuk thoni kurrë jo, edhe pse jeni të
mbingarkuar me punë.

Nuk keni hapësirë bashkëpunimi.

Edhe nëse ju e keni mbaruar pjesën që ju është
caktuar për një projekt të caktuar, ju nuk mund të vazhdoni në fazën tjetër
sepse personi përgjegjës për të nuk është dhe nuk ju ka lënë asnjë nga
materialet e nevojshme.

Nuk jeni të sigurt.

Jeni të varur nga kërkimi në internet.

Punoni pa afate të përcaktuara, që është një
prej gjërave më të këqija sepse kështu ju mund ta zvarrisni një punë për një
kohë shumë të gjatë.