10 këshilla për të mësuar një gjuhë të huaj

10 këshilla për të mësuar një gjuhë të huaj


Fun


Gazeta Express

18/07/2023 21:08

1.Qëllimi

Mund të tingëllojë
shumë banale por nëse qartësohet qëllimi se pse dëshirojmë të mësojmë gjuhën e
huaj nuk humbet motivimi juaj. Nëse nuk qartësohet qëllimi, atëherë bie
motivimi dhe nuk do të jeni në gjendje të mësoni gjuhën.

2.Rreziko!

Pasi të qartësohet
qëllimi, atëherë duhet të vetëdijesoheni që ta përdorni gjuhën e re në jetën e
përditshme. Përpiquni të mendoni në gjuhën e re, kuptohet ato fjalë që i dini.
Si për shembull, në vend që t’i numëroni paratë gjatë bërjes së ndonjë pagese
në gjuhën shqipe, numëroni ato në gjuhën të cilën dëshironi ta mësoni.

3.Gjeje një partner

Të gjeturit një mik
për të mësuar një gjuhë të re nxit motivimin tuaj edhë më tepër dhe do të keni
me kë të bisedoni në gjuhën që e mësoni. Mos e merrni mikun/miken tuaj me vete
që ta mësoni bashkë gjuhën, sepse shumë shpejtë do ta gjeni vetën duke biseduar
për vetura ose veshje. Bëhu mik/mike me dikë që njofton në kursin e gjuhës, do
të keni interesin e njëjtë, dhe mundësia për të kaluar në tema tjera është
shumë e vogël. Një përparësi e kësaj është se mund t’i bëni së bashku detyrat
ose te përsërisni diçka të mësuar më parë. Mund të lindë një ndjenjë e të qenët
konkurent dhe kjo do të ju nxis edhe më tepër të angazhoheni.

4.Mos e humb vetën

Gjatë të mësuarit të
ndonjë gjuhe mund të humbisni vetën në plot libra. Gjithnjë rikujtoni se pse e
mësoni gjuhën. Në rast se dëshironi të bëni vetëm një komunikim të thjeshtë,
atëherë nuk keni nevojë të merrni ndonjë libër nga astronomia në atë gjuhë.

5.Zbavitu!

Shkruaj ndonjë poezi,
incizo një këngë, shkruaj një tregim, mbaje një fjalim – por në gjuhën që
dëshiron të mësosh!

6.Qëndro si fëmijë

Mos mendoni tani që të
filloni të qani në mes të rrugës. Nga fëmijët presim që të bëjnë gabime, ndërsa
te të rriturit është diçka tabu sepse ato tashmë i kanë mësuar gjërat. Edhe ju
duhet të pajtoheni me faktin se nuk mund ta mësoni një gjuhë pa gabuar. Nga
gabimet do të mësoni edhe më tepër.

7.Dëgjo!

Nëse dëshirojmë të
pikturojmë diçka të bukur, duhët së pari ta shikojmë objektin mirë para se të
fillojmë të pikturojmë. Njësoj është te gjuha: dëgjoni fjalët njëherë me
vëmendje para se ti thoni. Sa më tepër dëgjoni në gjuhën e huaj, aq më shpejtë
do ta mësoni atë. Tani a do të dëgjoni muzika ose të shikoni seriale në gjuhën
e huaj iu ngelët juve ta vendosni.

8.Vëzhgo të tjerët

Vëzhgimi i të tjerëve
se si mundohen të flasin apo të shkruajnë në gjuhën e huaj ju ndihmon juve që
të evitohen disa gabime, por edhe mund të motivoheni edhe më tepër.

9.Bisedo me vetën

Mos e bëni këtë në
publik, sepse do të mendojnë të tjerët se jeni çmendur. Kur të jeni vetëm bëni
dialogje me vetën, si p.sh dialogje në ndonjë lokal, dialogje në mjek, në
qendër tregtare etj. Kjo ju ndihmon që ta hiqni turpin për të biseduar në
gjuhën e huaj.

10.Relaksohu!

Nëse shikojmë dikë
duke komunikuar në një gjuhë të huaj duke i shtrënguar dhëmbët dhe trupin,
atëherë ai person duket sikur të jetë tejet i vrazhdë por edhe fjalët që i ka
mësuar me orë të tëra mezi kuptohen. Lirojeni vetën, qetësohuni dhe shqiptoni
fjalët me të gjitha lëvizjet e gojës pa i shtrënguar dhëmbët. Mos qëndroni
asnjëherë duarkryq, sepse kjo pozitë ndihmon faktin për t’u shfaqur i vrazhdë.