Fillon mbledhja e Qeverisë së Kosovës, këto janë pikat e rendit të ditës

Qeveria e Kosovës ka filluar mbledhjen e saj të 151-të të mërkurën e 12 korrikut.

Më poshtë mund t’i lexonin pikat e renditë të ditës që do të shqyrtohen në mbledhjen e Qeverisë së Kosovës.

 1. Aprovimi i ekstrakteve të procesverbaleve dhe transkripteve nga mbledhjet. 143 dhe 145 dhe ekstrakteve të procesverbaleve nga mbledhjet 144, 146 dhe 147 elektronike/koresponduese të Qeverisë së Republikës së Kosovës (ZKM)
 2. Shqyrtimi i Projektligjit për Ndryshime Klimatike (MMPHI)
 3. Shqyrtimi i Projektligjit për Ratifikimin e Marrëveshjes së Financimit në mes të Republikës së Kosovës e përfaqësuar nga Ministria e Punës, Financave dhe Transferove dhe Bankës Evropiane për Investime për Projektin “Rehabilitimi i Linjës Hekurudhore 10” (MFFT)
 4. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për themelimin e Grupit Koordinues për anëtarësimin e Republikës së Kosovës në Organizatën Ndërkombëtare “Këshilli i Evropës” (MPD)
 5. Shqyrtimi i Propozim vendimit për emërimin e Komisionit të Pranimit për Institucionet e Administratës Shtetërore për Grupin “Specialist i Arsimit” Grupi Nr. 49 (MPB)
 6. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për emërimin e Komisionit të Pranimit për institucionet e Adininistratës Shtetërore për Grupin Specialist i Përgjithshëm për inspektim (MPB)
 7. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për emërimin e Komisionit të Pranimit për Institucionet e Administratës Shtetërore për Grupin Specialist i Përgjithshëm i Trashëgimisë Kulturore, Grupi Nr. 20 (MPB)
 8. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për emërimin e Komisionit te Pranimit për Institucionet e Administratës Shtetërore për Grupin Specialist i Posaçëm për Inspekton (MPB)
 9. Shqyrtimi i Propozim-vendimit për shqyrtimin e mëtejmë të kërkesës për shpronësim për interes publik të pronave të paluajtshme të cilat preken nga realizimi i Projektit Zgjerimi i Rruges Rajonale, R 115 Prizren-Prevalle Zona Kadastrale: Gornje Selle, Komuna Prizren, (MMPHI)
 10. Shqyrtimi | Propozim vendimit për shqyrtime mëtejmë të kërkesë për shpronësim interes publik të pronave të paluajtshme të cilat preken nga realizimi i Projektit: Zgjerimi Rrugës Rajonale, R 115 Doganaj-Shtërpcë, Zonat Kadastrale: Viqe dhe Drekoc, Komuna Shtërpcë (MMPHI)
 11. Shqyrtimi i Nismës për lidhjen e Marrëveshjes së Bashkëpunimit ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë për Bashkëpunim në Fushat Ushtarake të Trajnimeve, Teknikës dhe Shkencës (MM)
 12. Shqyrtimi Nismës për lidhjen e Marrëveshjes ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës, e përfaqësuar nga Ministria e Mbrojtjes dhe Kryesisë së Shtabit të Përgjithshëm të Republikes se Turqisë për Bashkëpunim në Trajnimin Ushtarak (MM)
 1. Të ndryshme