MASH: Shkollë e re fillore në fshatin Çiflik të Sopishtës

Qeveria ka dhënë mendim pozitiv për themelimin e shkollës së re fillore komunale “Dituria” në f. Çiflik, komuna e Sopishtës, njoftojnë nga Ministria e arsimit dhe shkencës.

Shkolla do të themelohet me ndarjen e shkollës fillore tashmë ekzistuese “Draga Stojanovska” në fshatin Rakotincë.

Në përbërje të shkollës së re planifikohen të jenë edhe shkollat e rajonit në f. Sv. Petka dhe f. Patishka Reka, kurse mësimi do të zhvillohet në objekte tashmë ekzistuese, të cilat plotësojnë standardet e parashikuara për funksionim normal të procesit edukativo-arsimor.

Në shkollën e re fillore “Dituria” në f. Çiflik do të realizohet  puna edukative- arsimore  nga

klasa e parë deri në të nëntën, ndërsa objekti i shkollës mund të përfshijë  rreth 300 nxënës. Nga 300 nxënës mund të përfshihen në objektet e SHFR  Patishka Rekë  dhe SHFR Sv. Petka. Mësimi do të zhvillohet në gjuhën mësimore shqipe, ku janë siguruar mësimdhënës për të gjitha lëndët nga grupi klasor dhe mësimi lëndor.

MARKETING

UniConverter_20230519143422.gif