FRI VIZITOI MINISTRINË E KULTURËS NË RMV

Në kuadër të vizitave institucionale që Forumi Rinor Islam realizon, kryetari i FRI -së, Mr. Xhabir Emini dhe sekretari gjeneral, Abdulhamid Mustafa ishin mysafir të ministrisë së Kulturës në R. e Maqedonisë së Veriut.

FRI u mirëprit nga zëvendës ministri, z. Daim Luçi, të cilit FRI i ndau mirënjohje për bashkëpunimin korrekt dhe kontributin e dhënë në realizimin e aktiviteteve kulturore – edukative.

Njëheritë ministria e Kulturës ofroi dhe mbështetjen e saj në aktivitetet që promovojnë dhe ngritin vlerat kulturo-shoqërore.

16 maj 2023, Shkup