“Alkaloid”, kompania më e dëshirueshme në vend për punësim në vitin 2022





Kompania “Alkaloid” është punëdhënësi më atraktiv, gjegjësisht kompania më e dëshirueshme në vend, për të punuar, sipas anketës së ueb portalit të Agjencisë për Ndërmjetësim për Punësim “Vrabotovanje.com.
Në anketën publike të realizuar në periudhën 26.5.2022 deri më 19.6.2022, rreth 41% nga gjithsej 1,468 të anketuar janë përgjigjur se do të donin të punonin në “Alkaloid”.
Çmimi iu dorëzua Drejtorit të Përgjithshëm dhe Kryetarit të Bordit të Drejtorëve të “Alkaloid”, z. Zhivko Mukaetov.