Skandali në Gjinekologjinë e Tetovës, reagon Oda e Mjekëve

Oda e Mjekëve ka reaguar ashpër ndaj skandalit të mbrëmshëm në spitalin e Tetovës, duke thënë se organet e kësaj organizate do të mblidhen për të shqyrtuar rastin dhe për të marrë masa aekuate.

“Kërkesa për respektimin e të drejtave personale, nis nga respektimi i të drejtave të të tjerëve, në këtë rast të dretjat e pacientëve, për këtë, në afat sa më tëshkurtër, organet e Odës do të thirren që të shqyrtojnë rastin dhe të ndërmarrin aktivitete dhe masa. Me kodin e deontologjisë mjekësore, mjekët obligohen që ta kryejnë profesionin me ndërgjegje dhe përgjegjësi, se do ta respektojnë dinjitetin njerëzor dhe të drejtat e të sëmurëve dhe se do ta ruajnë besimin e tyre. Oda e mjekëve, si organizatë e pavarur dhe profesionale, e të gjithë mjekëve në vend, vazhdon të punojë në mbrojtjen dhe avancimin e profesionalitetit dhe detyrimeve etike dhe të drejtave të mjekëve, por me raport kritike ndaj gjithë atyre që e shembin dinjitetin, pasqyrën dhe integritetin profesionit, si veprimtari e interesit të posaçëm shoqëror”, thuhet në reagimin e Odës së Mjekëve.